16. TRYGGA HÖRNET


• Det är ingen idé.

• Det är för sent.

• Det är för svårt.

• De finns andra som kan bättre.

• Jag är inte tillräckligt bra.

• Jag är för svag.

• Jag är för lat.

• Jag är för …

Listan på alla hinder vi kan sätta upp för att undvika att utforska vad som händer om vi lämnar vårt trygga hörn och tar steget ut i rummet kan göras oändlig. Vi är både biologiskt utformade för att identifiera faror och hinder för vår överlevnad och miljömässigt tränade i att uttrycka dem, snarare än möjligheterna. Det vi tränar på är det vi blir bra på.

Men precis som Jim Carrey säger i sitt tal till avgångseleverna på Maharishi University of Management ”… you can fail at what you don’t want, so you might as well take a chance on doing what you love.”, så väntar möjligheterna precis lika mycket på oss när vi vågar ta steget, som farorna. Oavsett vilken väg vi väljer.

Ibland kanske det inte är farorna som hindrar oss från att prova utan rädslan för att upptäckta att det är möjligt. För om det är möjligt och vi ändå inte tar steget vidare har vi gjort ett medvetet val att avstå. Då kanske det är bättre att stanna i sitt trygga hörn och inte veta. Eller …?

Jag tror att det i grunden handlar om att ta lagom stora steg när vi lämnar hörnet. Att vi rör oss mot vårt mål i steg som vi känner att vi klarar av. Både vad gäller eventuella bakslag, men även framgångar. Bakslagen kanske mer slår mot vår självkänsla och vårt självförtroende, medan framgångarna behöver växa tillsammans med vår omgivning i form av eventuell familj, vänner, boende, ekonomi och så vidare. Att vi ger oss själva utmaningar som ger oss möjlighet att växa, kliva utanför det trygga, vana och samtidigt skapar förutsättningar för återhämtning, reflektion och lärande från bakslag och framgångar. Det är då vi kan lämna trygga hörnet på ett hållbart sätt.

Det är i slutändan bara du som kan säga vad som är ett lagom stort steg för dig.

Så vilket är ditt första?

Catrin Rappe Management konsult och projektledare, coach och yogainstruktör. www.move4change.se​

 

Our Recent Posts

Tags

076 248 63 16

©2019 av OPTIMALIST Roger Bengtsson